Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!
13-10 Chào Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam

13-10 Chào Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam

Doanh nhân, họ là những người chủ doanh nghiệp đóng thuế cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước....

Thể loại

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập