Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!
Doanh Nhân Việt Nam Và Vai Trò Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Phát Triển Đất Nước

Doanh Nhân Việt Nam Và Vai Trò Trong Sự Nghiệp Xây Dựng Phát Triển Đất Nước

Doanh nhân Việt Nam đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống kinh tế xã hội và góp phần tạo nên một đất nước hùng cường, thịnh vượng. Hãy cùng tìm hiểu vai trò quan trọng của giới doanh nhân nước nhà trong bài viết này!...

13-10 Chào Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam

13-10 Chào Mừng Ngày Doanh Nhân Việt Nam

Doanh nhân, họ là những người chủ doanh nghiệp đóng thuế cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước....

Thể loại

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập