Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!
Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 09-11

Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 09-11

Ngày 09 -11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội....

Thể loại

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập