Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Lượt xem: 1000
Chọn ngôn ngữ:

DÙ ở khắp năm châu, bốn bể
AI Việt Nam đâu dễ nào quên
ĐI vào huyền thoại lưu truyền
NGƯỢC dòng lịch sử hùng thiêng Lạc Hồng!

Lễ Hội Đền Hùng

VỀ nguồn cội Tiên Rồng nước Việt
XUÔI ngàn năm thêu dệt sơn hà
NHỚ về truyền thống ông cha
NGÀY nay con cháu tiếp đà phát huy!

GIỖ hiền thánh bao kỳ khai quốc
TỔ Hùng Vương, các bậc tiên hiền
MỒNG mười con cháu khắp miền
MƯỜI phương chư Phật hiện tiền chứng tri

Giỗ Tổ Hùng Vương

THÁNG năm đã truyền ghi sách sử
BA bốn ngàn năm giữ không vơi
DÙ AI ĐI NGƯỢC VỀ XUÔI
NHỚ NGÀY GIỖ TỔ MỒNG MƯỜI THÁNG BA!

Toàn Tâm Hòa


Bình luận

Thể loại

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập