Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!

Spot Removal Treatment Followed in Garments Industry-Xử lý loại bỏ vết bẩn trong ngành May Mặc

Spot Removal Treatment Followed in Garments Industry-Xử lý loại bỏ vết bẩn trong ngành May Mặc

Lượt xem: 1165
Chọn ngôn ngữ:

Spot Removal Treatment Followed in Garments Industry:

Spot or stains can be removed from the apparel by maintaining the following ways:

1.    Vacuum cleaner helps to eject spot from the apparel.
2.    By using paper tissue spot can be removed from the garments.
3.    Cold water and warm water is one of the important medium to extrude spot. 
4.    Stains or spot can be removed from the apparel by using wool safe approved carpet shampoo solution.
5.    For water based stain, acceptable spot remover is used to uproot spot from the apparel.
6.    In case of grease and oily spot, acceptable spot remover is used in readymade garments sector.
7.    Hot iron is the other equipment for removing stain from the garments.

spot removal treatment(1)

8.    Ice and dull knife is used to eliminate stains from the apparel. 
9.    In some cases, white spirit is one the easy solution for removing stains from the garment.
10.  Surgical spirit is the other one which has great importance in removing spot from the clothing.
11.   Rubbing by using coin is the other solution for removal of stains.
12.   Coarse sand paper helps to remove spot from the garments.
13.   In garments manufacturing sector, disinfectant or deodorizer chemical is used in some cases for removing stains from the clothing.
14.   Rust remover also used to eliminate spot from the garment.
15.   Carpet re-coloring kit is one of the important medium for removing stains or spots which are used significantly in RMG industry. 

spot-removal-treatment(2)

Xử lý loại bỏ vết bẩn trong ngành Công nghiệp May mặc:

Vết bẩn có thể được loại bỏ khỏi hàng may mặc bằng cách duy trì những cách dưới đây:

1.    Máy hút bụi giúp loại bỏ vết bẩn khỏi quần áo. 
2.    Bằng cách sử dụng khăn giấy vết bẩn có thể được loại bỏ khỏi quần áo. 
3.    Nước lạnh và nước ấm là một trong những môi trường quan trọng để loại bỏ vết bẩn. 
4.    Các vết bẩn có thể được loại bỏ khỏi quần áo bằng cách sử dụng dung dịch dầu giặt thảm được kiểm duyệt an toàn cho sợi vải. 
5.    Đối với vết bẩn gốc nước, chất tẩy vết bẩn có thể được sử dụng để loại bỏ vết bẩn ra khỏi quần áo. 
6.    Trong trường hợp vết bẩn dầu mỡ, chất tẩy vết bẩn có thể được sử dụng trong lĩnh vực hàng may mặc. 
7.    Bàn là hơi nóng là một thiết bị khác giúp loại bỏ vết bẩn trên quần áo. 

spot removal treatment (3)

8.    Đá và dao cùn cũng được sử dụng để loại bỏ vết bẩn trên quần áo. 
9.    Trong một số trường hợp, rượu trắng là phương pháp đơn giản để loại bỏ vết bẩn trên hàng may mặc. 
10.  Cồn y tế là lựa chọn khác có vai trò quan trọng trong việc loại bỏ vết bẩn trên quần áo. 
11.  Chà xát bằng cách sử dụng đồng tiền xu cũng là một giải pháp để loại bỏ vết bẩn. 
12.  Giấy ráp thô cũng giúp loại bỏ vết bẩn khỏi quần áo. 

Spot Removal Treatment (4)

13.  Trong ngành sản xuất hàng may mặc, chất khử trùng hoặc khử mùi được sử dụng trong một số trường hợp nhằm loại bỏ các vết bẩn khỏi quần áo. 
14.  Chất tẩy gỉ sắt cũng được sử dụng để loại bỏ vết bẩn khỏi quần áo. 
15.  Bộ sản phẩm tái tạo màu sắc thảm cũng là một trong giải pháp quan trọng để giúp loại bỏ các chất bẩn hoặc vết bẩn được sử dụng chủ yếu trong ngành sản xuất hàng may mặc.

Translator: Selena


Bình luận

Thể loại

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập