Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!

Tôi Mang Nợ Việt Nam

Tôi Mang Nợ Việt Nam

Lượt xem: 1284
Chọn ngôn ngữ:

Việt Nam cũng có thể trở nên tốt hơn, mà thực ra là chỉ cần tiếp tục tốt như thế này thôi là được rồi. Sự minh bạch, cởi mở và đoàn kết của họ đã đưa đất nước lên tầm thế giới và họ cứ việc áp dụng những điều tốt đẹp đó cho mọi thứ, để nó trở thành một tiêu chuẩn mới.

Ảnh 1

Ảnh 2Ảnh 3

Ảnh 4 Ảnh 5Ảnh 6


Bình luận

Thể loại

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập