Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!

Từ vựng tiếng Anh về các ngôn ngữ trên thế giới

Từ vựng tiếng Anh về các ngôn ngữ trên thế giới

Lượt xem: 1366
Chọn ngôn ngữ:

Hiện nay trên thế giới có tới 7120 ngôn ngữ khác nhau, trong đó tiếng Anh được sử dụng như là ngôn ngữ toàn cầu. Bạn đã biết các thứ tiếng khác trong tiếng Anh viết như thế nào chưa? Hãy cùng tìm hiểu qua những từ vựng tiếng Anh về ngôn ngữ dưới đây nhé.
Cách tạo ra các từ vựng tiếng Anh về ngôn ngữ với tên nước tương ứng

England: Nước Anh => English: Tiếng Anh

Vietnam: Nước Việt Nam => Vietnamese: Tiếng Việt

Korea: Nước Hàn Quốc => Korean: Tiếng Hàn Quốc

Bạn có thể thấy, những từ chỉ ngôn ngữ của quốc gia sẽ được tạo nên bằng cách thêm “ese”, “an” hoặc “ish” vào đuôi của tên quốc gia, nhưng lại không có một quy luật vào cho việc thêm những hậu tố này cả. Việc duy nhất bạn có thể là chính là ghi nhớ chúng qua việc đọc sách báo và tin tức.

Từ vựng tiếng Anh về ngôn ngữ trên thế giới

Từ vựng tiếng Anh về các ngôn ngữ trên thế giới

Afrikaans: Tiếng Afrikaans (tiếng Hà Lan nói ở Nam Phi)

Albanian: Tiếng Albania

Arabic: Tiếng Ả-rập

Azerbaijani hoặc Azeri: Tiếng Azerbaijan

Basque: Tiếng Basque

Belarusian: Tiếng Belarus

Bengali: Tiếng Bengal

Bosnian: Tiếng Bosnia

Bulgarian: Tiếng Bulgaria

Cantonese: Tiếng Quảng Đông

Các ngôn ngữ trên thế giới trong tiếng Anh

Catalan: Tiếng Catalan

Chinese hoặc Mandarin Chinese: Tiếng Trung Quốc phổ thông

Croatian: Tiếng Croatia

Czech: Tiếng Séc

Danish: Tiếng Đan Mạch

Dutch (ở Bỉ được gọi là Flemish): Tiếng Hà Lan

English: Tiếng Anh

Estonian: Tiếng Estonia

Filipino: Tiếng Filipino

Finnish: Tiếng Phần Lan

French: Tiếng Pháp

Georgian: Tiếng Georgia

German: Tiếng Đức

Tiếng Anh về các ngôn ngữ trên thế giới

Greek: Tiếng Hy Lạp

Gujarati: Tiếng Gujarat

Hebrew: Tiếng Do Thái

Hindi: Tiếng Hindi

Hungarian: Tiếng Hungary

Icelandic: Tiếng Iceland

Indonesian: Tiếng Indonesia

Irish: Tiếng Ai-len

Italian: Tiếng Ý

Japanese: Tiếng Nhật

Kazakh: Tiếng Kazakh

Khmer hoặc Cambodian: Tiếng Khmer

Korean: Tiếng Hàn Quốc

Lao: Tiếng Lào

Latin: Tiếng La-tinh

Latvian: Tiếng Latvia

Lithuanian: Tiếng Lithuania

Malay: Tiếng Mã Lai

Marathi: Tiếng Marath

Mongolian: Tiếng Mông Cổ

Nepali: Tiếng Nepal

Norwegian: Tiếng Na Uy

Pashto: Tiếng Pashto

Persian hoặc Farsi: Tiếng Ba Tư

Polish: Tiếng Ba Lan

Portuguese: Tiếng Bồ Đào Nha

Từ vựng tiếng Anh về các ngôn ngữ

Punjabi: Tiếng Punjab

Romanian: Tiếng Romania

Russian: Tiếng Nga

Scottish Gaelic: Tiếng Gaelic Scotland

Serbian: Tiếng Serbia

Slovak: Tiếng Slovak

Slovene hoặc Slovenian: Tiếng Slovene

Somali: Tiếng Somalia

Spanish: Tiếng Tây Ban Nha

Swahili: Tiếng Swahili

Swedish: Tiếng Thụy Điển

Tagalog: Tiếng Tagalog

Tamil: Tiếng Tamil

Từ vựng tiếng Anh

Telugu: Tiếng Telugu

Thai: Tiếng Thái

Turkish: Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ukrainian: Tiếng Ukraina

Urdu: Tiếng Urdu

Uzbek: Tiếng Uzbek

Vietnamese: Tiếng Việt

Welsh: Tiếng Wales

Zulu: Tiếng Zulu

Cách nói ngôn ngữ các nước trong tiếng Anh


Bình luận

Thống kê dịch Covid-19

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập