Chú ý: Chào mừng bạn đến với nắng mới yêu thương!

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc Khánh Việt Nam 02-09

Ý nghĩa lịch sử ngày Quốc Khánh Việt Nam 02-09

Lượt xem: 1802
Chọn ngôn ngữ:

Ngày Quốc khánh 2/9/1945 đã trở thành một mốc son hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong không khí bồi hồi, xúc động của hàng triệu người dân đất Việt đang hướng về Tổ quốc, chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử và ý nghĩa của ngày lễ này.

 Y-nghia-ngay-Quoc-Khanh-2-9
 

Cách mạng tháng tháng 8/1945 thành công đã chấm dứt thời kỳ nô lệ của nhân dân dưới ách thống trị của đế quốc Pháp và phát xít Nhật. Chính quyền phong kiến triều Nguyễn sụp đổ hoàn toàn. Biết bao công việc bộn bề đang đặt ra trước mắt, như: chiến tranh tàn phá, kinh tế kiệt quệ, hậu quả của nạn đói đầu năm Ất Dậu, mối đe dọa của lũ lụt ở đồng bằng Bắc bộ và nguy cư trở lại xâm lược của thực dân Pháp ở miền Nam.

Trong tình hình phức tạp muôn vàn thử thách đó, Đảng và Hồ Chủ tịch đã tập trung giải quyết vấn đề cơ bản của cách mạng là thiết lập chính quyền nhân dân trong cả nước.
 Ngày 02-09 tại Quảng trường Ba Đình

Từ sáng sớm ngày 2/9, hàng chục vạn người với hàng ngũ chỉnh tề cờ hoa khoe sắc với những băng rôn, khẩu hiệu thể hiện tinh thần của người dân Việt Nam.
Đúng 14 giờ trên lễ đài lớn tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời. 
 
Tuyên ngôn Độc lập là bản hùng ca viết tiếp những trang sử huy hoàng của ngàn năm về trước đã đánh dấu thắng lợi của một thế kỷ ngoan cường chống Thực dân và Phong kiến mở ra một kỷ nguyên mới trên đất nước ta. 
 Lễ diễu hành kỷ niệm ngày Quốc Khánh 02-09

Từ đây với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. Ba mươi năm sau ngày "Tuyên ngôn Độc lập", năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang: giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc- dân chủ, tiến hành thống nhất nước nhà.
 
Với ý nghĩa và tầm vóc lớn lao đó, ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Xem Thêm: Bác Hồ đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập 02-09 tại quảng trường Ba Đình lịch sử: 


Bình luận

Thể loại

Thống kê truy cập

Hiển Thị từ 18:00 ngày 27/03/2020 đến nayTruy cập